4.11.2016

Albert Camus/ Sanatçı ve Çağı

Albert Camus nün Upsala Üniversitesi'ndeki 1957 tarihli nutkunu içeren bu elli dört sayfalık kitap yazarın dünya ve sanat görüşlerini, kendi çağının sorunlarını kapsamakla kalmıyor. Bu çok problemli ülkenin, hatta dünyanın insanlarına her devirde okunacak cümleler içeriyor. Meraklısına kitaptan alıntılar:
"...Çağdaşları ile bir karşılıklı konuşma, anlaşma mümkün değilse, çağdaşları, kör ve sağırsalar, sanatçı konuşmasını gelecek kuşaklara yapacaktır; konuşacağı kişilerin sayısı daha çok olacaktır o zaman."
"...Bizi birbirimize bağlayan, deniz, yağmurlar, ihtiyaç, istek, ölüme karşı savaş gibi konulardır. Biz, birlikte gördüklerimiz, birlikte ıstırap çektiklerimizle birbirimize benzeriz."
"...Düşük devrimlerin birbirine karıştığı, tanrıların öldüğü, ideolojilerin tükendiği ve günümüzde değersiz iktidarların her şeyi yıkıp inandırmayı bilmediği; zekanın, kin ve baskının uşaklığını yapacak kadar alçaldığı bir tarihin mirasçısı olan bu kuşak, kendi içinde ve çevresinde, salt kendi yokluklarından başlayarak, yavaş yavaş, yaşamanın ve ölmenin vakarını yapanları yeniden kurmak zorunluğunda kalmıştır."
"...Gerçek esrarengizdir, kaypaktır ve her zaman yeniden kuşatılmak ister. Özgürlük tehlikelidir; ne kadar heyecan verici ise, birlikte yaşamak o kadar güçtür. Bu iki amaca doğru, bu değin uzun bir yolda, yetersizliklerimizi önceden bilerek, güçlükle, fakat kararlı olarak yürümeliyiz."

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...